Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Żyjemy w czasach, w którym równouprawnienie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby ogół społeczeństwa miał tak wyrównane prawa i przywileje. Oczywiście nie wszędzie na świecie – dalej zdarzają się miejsca i kultury, gdzie kobiety czy wyznawcy innych religii są traktowani jako ludzie podrzędnej kategorii. W krajach kultury zachodniej mamy do czynienia z coraz większym wyrównaniem praw. Ten proces zachodzi latami i będzie trwał jeszcze przez dziesięciolecia. Nigdy nie uda się uzyskać zupełnego consensusu, ale dążenia odbywają się w dobrym kierunku. W biznesie istnieją prawa, która również sprzyjają temu, aby w sposób równy traktować każdego człowieka. Jest to zasada równego traktowania w zatrudnieniu.

W Polsce zaliczana jest ona do jednych z fundamentalnych zasad prawa pracy – wprowadzona została do Kodeksu pracy stosunkowo późno, bo weszła w życie dopiero 1 stycznia 2004 roku. Przepisy te znajdują się w rozdziale: Równe traktowanie w zatrudnieniu – art. 18.3a.

Każdy powinien być traktowany tak samo w pracy (pixabay.com)
Każdy powinien być traktowany tak samo w pracy (pixabay.com)

Zakres obowiązywania zasady równego traktowania

Ochroną według tego prawa objęci są nie tylko osoby zatrudnione, ale również osoby, które kandydują na dane stanowisko oraz byli pracownicy. Czego dotyczy równe traktowanie w zatrudnieniu? Przede wszystkim samej możliwości nawiązywania stosunku pracy oraz jego rozwiązywaniu. Żadna z osób nie może być faworyzowana i np. zatrudniana w bardziej korzystny sposób. Postanowienia zawarte w Kodeksie pracy dotyczą również samych warunków zatrudnienia. Każdy z pracowników powinien mieć zagwarantowane podobne warunki do wykonywania obowiązków zawodowych oraz wspinania się po szczeblach kariery. Nie oznacza to jednak, że każda osoba będzie musiała awansować w równy sposób. Nie powinno dochodzić jednak do sytuacji, gdy kierownictwo lub współpracownicy są uprzedzeni do jednostki i z góry nie biorą takiej kandydatury do rozpatrzenia. Każdy z pracowników powinien mieć także jednakowy dostęp do możliwości uczestniczenia w szkoleniach, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Te prawa powinny obowiązywać bez względu na płeć, wiek, stopnień niepełnosprawności, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną czy też na formę zatrudnienia (czasową lub stałą).

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]