Wartość dla akcjonariuszy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wartość dla akcjonariuszy (ang. shareholder value) – to jedno z podejść biznesowych, które uzależniają sukces przedsiębiorstwa od zmian wartości spółki dla akcjonariuszy. Bardzo popularne jest od lat 80. XX wieku. Dotyczy tych spółek, które notowane są na giełdach papierów wartościowych. Tam wartością jest kapitał własny, który w tym ujęciu jest przeciwieństwem długoterminowego długu. Przy jednym rodzaju akcji wartość kapitalizacji jest iloczynem liczby akcji oraz jednostkowej ceny. Oznacza to, że dywidendy zwiększają wartość akcjonariuszy, a emisje akcji zmniejszają.

Teoria maksymalizacji wartości akcjonariuszy jest bardzo często stosowana i polega ona na tym, aby podczas podejmowania kluczowych działań w pierwszej kolejności brać pod uwagę interesy akcjonariuszy. Wyróżnia się 7 czynników wartości dla akcjonariuszy, które należy w tym przypadku uwzględnić. Są to: przychody, marża operacyjna, stawka podatku w gotówce, przyrostowe wydatki kapitałowe, inwestycje w kapitał pracujący, koszt kapitału, okres przewagi konkurencyjnej. Na podstawie tych czynników można wysnuć wniosek, że działania zmierzające do szybkiej maksymalizacji zysku w krótkim czasie wcale nie muszą zwiększać wartość dla akcjonariuszy. Mogą natomiast powodować utratę przewagi konkurencyjnej.

Maksymalne skupienie się na wartości dla akcjonariuszy jest dobre dla właścicieli przedsiębiorstwa, ale niestety nie obejmuje kwestii społecznych. Cierpią na tym pracownicy takich firm, ochrona środowiska, a etyka biznesu zostaje poważnie naruszona. Szczególnie w przypadku kryzysów finansowych, gdzie takie działania podejmowane są jedynie w obronie własnych interesów, bez oglądania się na inne osoby.

Wady

Brak transparentności – głównym celem jest utrzymanie wartości akcji na najwyższym poziomie, a z uwagi na to, że wartość jest zależna od zysku w określonym czasie to przedsiębiorstwa są motywowane do przedstawienia najlepszego wyniku finansowego; może to prowadzić do nieetycznych zachowań, a efektem jest powstawanie nieprzejrzystych raportów finansowych oraz utrata możliwości oceny rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zwiększone ryzyko – firmy działające na tym modelu są motywowane do zwiększania poziomu zadłużenia, co przekłada się na powiększenie ryzyka; jest to korzystne z punktu widzenia akcji, ponieważ przedsiębiorstwo jest w stanie wykazać wyższy niż normalnie potencjał.

Krótkoterminowa strategia – przedsiębiorstwa stosujące taki model są skoncentrowane na długoterminowym wzroście; wypłacanie pracownikom akcji powoduje zwiększenie zainteresowania szybkim wzrostem wartości akcji.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]