Papierosy i alkohol w miejscu pracy

Palenie papierosów oraz picie alkoholu to najczęstsze używki, które stosowane są w naszym społeczeństwie. Nie brakuje osób, które nadużywają tych używek, nawet w czasie pracy. Palenie jest dopuszczalne w większości zakładów pracy (często w wydzielonych do tego miejscach), ale istnieją od tego również pewne wyjątki. W przypadku alkoholu ważny jest Kodeks pracy, który jednoznacznie mówi, że stawienie się w pracy będąc nietrzeźwym jest w poważnym naruszeniem dyscypliny i może skutkować wieloma konsekwencjami. Pracodawca w tym przypadku jest zobowiązany do reakcji oraz udzielenia jeden z dostępnych kar.

Palenie papierosów

Od 2010 roku wprowadzony został zakaz palenia na terenie pomieszczeń zakładów pracy. Jest to Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Do tej grupy zaliczają się nie tylko papierosy, ale też inne wyroby, w których wykorzystuje się tytoń. Są to więc fajki, cygara itd. Mimo tego, że wprowadzony został zakaz palenia papierosów w takich miejscach to pracodawca ma możliwość stworzenia specjalnego pomieszczenia, gdzie można będzie z nich skorzystać. Musi być ono specjalnie przystosowane do tego celu, jak również stosownie oznakowane. Musi być na tyle szczelne, aby dym powstający przy paleniu papierosów nie przedostawał się do innych pomieszczeń. Konieczne jest zastosowanie wydajnej wentylacji mechanicznej oraz systemów filtracji. Właściciel zakładu ma również prawo wprowadzenia całkowitego zakazu palenia na tym terenie – pracownicy będą musieli dostosować się do tego zakazu.

Palenie jest dopuszczalne wyłącznie w stosownych pomieszczeniach - palarniach (sxc.hu)
Palenie jest dopuszczalne wyłącznie w stosownych pomieszczeniach – palarniach (sxc.hu)

Alkohol

Problem spożywania alkoholu w czasie pracy jest dość powszechny. Szczególnie w pracach wykonywanych na świeżym powietrzu np. na budowach, pracach terenowych itd. Zdarza się również, że osoby zatrudnione nie spożywają alkoholu bezpośrednio w czasie wykonywania pracy, ale przychodzą do zakładu będąc już pod jego wpływem. Jest to traktowane na równi z tym jakby osoba spożywała go na terenie zakładu. Pracodawca ma możliwość zbadania trzeźwości w sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że pracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu. Może również odsunąć go od wykonywania pracy – nie wymaga to sporządzenia żadnego dokumentu. W takiej sytuacji możliwe jest nałożenie kary: pieniężnej lub nawet rozwiązać z taką osobą stosunek pracy. .

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]