Zatrudnianie cudzoziemców bez pozwolenia na pracę

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku możliwe jest zatrudnianie osób pochodzących z państw ościennych (Ukraina, Rosja, Białoruś) bez zezwolenia na pracę. W takim przypadku jednak możliwość zatrudniania takich osób jest ograniczona – taki pracownik może zostać zatrudniony tylko na 6 miesięcy w roku…

Stosunek pracy

Stosunek pracy to pojęcie z zakresu prawa pracy, które oznacza współpracę nawiązywaną przez pracownika oraz pracodawcę. Ważną rzeczą, która jest charakterystyczna dla stosunku pracy jest to, że w umowie określone jest przez pracodawcę miejsce oraz czas wykonywania pracy. Dodatkowo obowiązuje jego kierownictwo (może wydawać polecenia co do sposobu…