Zasiłki jako świadczenie pieniężne

Zasiłek to świadczenie pieniężne lub materialne, które zostaje wypłacone przez państwo oraz inne organizacje o charakterze non-profit. W Polsce istnieje kilka różnych rodzajów zasiłków, które wypłacane są beneficjentom za pomocą Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.…

Pomoc finansowa. Rodzaje.

Pomocą finansową nazywamy wszelkie zapomogi pieniężne, które oferowane są przez osobę prawną lub fizyczną. Może ona przyjmować formę pomocy bezzwrotnej, zwrotnej, nieodpłatnej, odpłatnej, celowej, warunkowej, terminowe lub też bezterminowej.…