Etyka w firmie

Zdecydowana większość osób w firmie, od stażystów do prezesów stara się przestrzegać prawa. Jednak samo przestrzeganie prawa nie sprawia jeszcze, że postępujemy etycznie. Czym jest etyka w firmie i dlaczego warto jej przestrzegać? Czym jest etyka? Etyka jest zbiorem zachowań, które są uczciwe i sprawiedliwe w danej społeczności.…

System prawa kontynentalnego a system anglosaski

W kulturze zachodniej wyróżnia się na dzień dzisiejszy dwa systemy prawne. Jednym z nich jest system anglosaski, a drugim kontynentalny system prawa. Główną różnicą pomiędzy nimi jest to, że ten anglosaski pozwala na tworzenie prawa przez sądy w wyniku rozstrzygnięć precedensowych. W przypadku kontynentalnego systemu prawa istnieje oczywiście…

Zasady podatkowe

Podatki jako obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny powinien być poddawany pewnym zasadom podatkowym. Jest to nic innego jak szereg zaleceń, które formułowane są przez teorię ekonomii oraz finansów pod adresem państwa. W szczególności członków parlamentu, rządu, partii politycznych. Te zasady znane są już od zamierzchłych czasów…