Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to zbiór czynności, które wykonywane są w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych oraz pośrednich w określonym czasie. Proces ten składa się między innymi z palowania, harmonogramowania, realizacji oraz kontroli zadań, które potrzebne są do osiągnięcia celów projektu. Można powiedzieć, że jest to dziedzina, która zajmuje się…

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda kierowania ludźmi. Jest ona strategiczna, jednorodna oraz spójna. Pełni ważną rolę w każdym biznesie, ponieważ odnosi się ona do najcenniejszego kapitału w firmie, czyli personelu. Dla każdego przedsiębiorstwa zasoby ludzie reprezentują ich wartość. Inwestycja w pracowników jest opłacalna i może przynieść wiele zysków.…

Proces biznesowy

Proces biznesowy to seria powiązanych ze sobą działań oraz zdań, które rozwiązują określony problem oraz mogą też prowadzić do osiągnięcia określonego efektu. Proces taki bardzo często jest opisywany za pomocą innego narzędzia – schematów blokowych. Wyróżniamy trzy typy procesów biznesowych.…

Model biznesowy

Przez pojęcie modelu biznesowego rozumiemy przyjętą przez dane przedsiębiorstwo długookresową metodę na powiększenie swojego kapitału oraz wykorzystanie dostępnych zasobów w celu przedstawienia klientom oferty lepszej od konkurencji. Ważnym elementem takiego działania jest jednoczesne zapewnienie organizacji dochodowości. Chcąc stworzyć dobry model biznesowy powinniśmy założyć, że wszelkie działania powinny zmierzać…

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami jest zbiorem działań, które odnoszą się do zatrudnionych pracowników. Mają one za cel zmierzanie do realizowania celów organizacji i równocześnie do zaspokajania potrzeb i do rozwoju pracowników. Głównym celem zarządzania kadrami jest doprowadzenie do sytuacji, aby dana firma osiągnęła sukces – głównie poprzez zaangażowanie i wykonywanie…