Urlop wychowawczy i macierzyński

Urlop wychowawczy jest przeznaczony dla pracownika lub pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Maksymalnie może wynosić ona 3 lata i jest przeznaczony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia. Urlop ten może przysługiwać też a dziecko do 18 roku życia, jeżeli to…

Płatny urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w Polsce jest normowany przez art. 152 kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu corocznego, nieprzerwanego i płatnego. Oznacza to, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę będzie wykorzystać nawet wszystkie dni wolne jednorazowo. Jednak na jego wniosek może zostać on podzielony, z tym że…