Biurokracja

Biurokracja to scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem. Według innej definicji jest to ogół ludzi, który zajmuje się pracami administracyjnymi. Przez to pojęcie oznacza się oderwanie władzy od obywateli, a także urzędników, którzy podejmują szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów…