Urlop bezpłatny i jego formy

Urlop bezpłatny jest specyficznym rodzajem urlopu, który nie ma na celu regeneracji sił pracownika (w odróżnieniu do wypoczynkowego). Za czas jego trwania pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia pieniężne tj. wynagrodzenie. W tym czasie jednak dalej jest to osoba zatrudniona w danej firmie i posiada prawa pracownicze. W czasie…

Urlop wychowawczy i macierzyński

Urlop wychowawczy jest przeznaczony dla pracownika lub pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Maksymalnie może wynosić ona 3 lata i jest przeznaczony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia. Urlop ten może przysługiwać też a dziecko do 18 roku życia, jeżeli to…

Płatny urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w Polsce jest normowany przez art. 152 kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu corocznego, nieprzerwanego i płatnego. Oznacza to, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę będzie wykorzystać nawet wszystkie dni wolne jednorazowo. Jednak na jego wniosek może zostać on podzielony, z tym że…