Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę rozumiemy przez jednostronne rozwiązanie stosunku pracy. W polskim prawie jest ono dopuszczalne na ściśle określonych warunkach. Przede wszystkim musi przybierać ono postać pisemną. Dopuszczalne jest jej złożenie zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Jeżeli wypowiedzenie powstało z inicjatywy pracodawcy to powinno ono zawierać…

Stosunek pracy

Stosunek pracy to pojęcie z zakresu prawa pracy, które oznacza współpracę nawiązywaną przez pracownika oraz pracodawcę. Ważną rzeczą, która jest charakterystyczna dla stosunku pracy jest to, że w umowie określone jest przez pracodawcę miejsce oraz czas wykonywania pracy. Dodatkowo obowiązuje jego kierownictwo (może wydawać polecenia co do sposobu…

Reklamacja towaru i usługi

Reklamacja to nic innego jak żądanie klienta, które skierowane jest w stronę sprzedawcy lub wykonawcy usług powstałe na skutek niezadowolenia z jakości towaru lub wykonanej usługi. Zwykle reklamacja ma na celu wymianę wyrobu, jego naprawę, ponowne wykonanie lub naprawienie. Możliwe jest również żądanie zwrotu całości lub części kwoty,…