Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Podczas podpisywania umowy o pracę należy spełnić szereg wymagań, które pozwolą nawiązać taki stosunek pracy. Jedną z nich jest kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Jest to ważny dokument, który regulowany jest między innymi przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w…

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę

W polskim prawie istnieje pojęcie ochrony pracy. Obejmuje ona pewne kategorie pracowników, którzy dzięki niej nie mogą dostać wypowiedzenia umowy. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to tylko stosunku pracy, czyli podjęcia zatrudnienia w oparciu o Kodeks pracy (umowa o pracę). Takie działania mają na celu ochronę interesu tych osób,…

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów na nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Odbywa się poprzez złożeniu zgodnych oświadczeń woli. Osoba zatrudniona zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. W miejscu i czasie przez niego określonym. Pracodawca zobowiązuje się zaś…