Zasiłki jako świadczenie pieniężne

Zasiłek to świadczenie pieniężne lub materialne, które zostaje wypłacone przez państwo oraz inne organizacje o charakterze non-profit. W Polsce istnieje kilka różnych rodzajów zasiłków, które wypłacane są beneficjentom za pomocą Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.…

System emerytalny w Polsce

Emerytury to świadczenia pieniężne, które służą jako zabezpieczenie bytu osób, które ze względu na zaawansowany wiek nie mają zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. W Polsce wiek emerytalny został ustanowiony na 67 lat – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Do niedawna progi były znacznie niższe, dlatego też…