Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, która opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy złożony jest z wkładów założycieli, którzy jednocześnie staja się współwłaścicielami tej spółki. W Polsce działają one w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną w chwili,…

Akcje

Akcja to papier wartościowy, który łączy prawa majątkowe z niemajątkowymi a wynikające z uczestnictwa w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Pierwszym podmiotem na świecie, któremu udało się wyemitować akcje była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska – odbyło się to w 1602 roku i pozwoliło na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Akumulacja środków za…