Lean management

Lean management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o techniki oraz rozwiązania organizacyjne, które zostały zastosowane pod II wojnie światowej w sektorze motoryzacyjnym w Japonii. Po raz pierwszy ten rodzaj zarządzania został wprowadzony przez koncern Toyoty. Zasady lean management: Określenie wartości dla klientów – ważne…

Controlling

Controlling to narzędzie diagnostyczne, które przeznaczone jest do planowania, koordynowania oraz kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji zmierzającej do osiągnięcia wyznaczonych celów. Według innej definicji jest są to czynności analityczno-kierownicze, które mają na celi poprawienie sposobu kierowania przedsiębiorstwem.…