Z OFE do ZUS

W dniu 3 lutego 2014 roku ponad połowa środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma to swoje istotne skutki zarówno krótkoterminowe, jak i długofalowe. Jest to następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w…

Umowa darowizny nieruchomości między osobami spokrewnionymi

Umowa darowizny nieruchomości (zarówno nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej jak i nieruchomości lokalowej) zawarta między osobami spokrewnionymi stanowi popularną formę przeniesienia prawa własności, która z jednej strony pozwala uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych, a z drugiej daje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym…