System prawa kontynentalnego a system anglosaski

W kulturze zachodniej wyróżnia się na dzień dzisiejszy dwa systemy prawne. Jednym z nich jest system anglosaski, a drugim kontynentalny system prawa. Główną różnicą pomiędzy nimi jest to, że ten anglosaski pozwala na tworzenie prawa przez sądy w wyniku rozstrzygnięć precedensowych. W przypadku kontynentalnego systemu prawa istnieje oczywiście…

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Żyjemy w czasach, w którym równouprawnienie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby ogół społeczeństwa miał tak wyrównane prawa i przywileje. Oczywiście nie wszędzie na świecie – dalej zdarzają się miejsca i kultury, gdzie kobiety czy wyznawcy innych religii są traktowani jako ludzie podrzędnej…

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej (podatek od supermarketów)

Na początku września tego roku wprowadzony został nowy podatek, który nałożony został na sprzedawców detalicznych – w mediach występuje jako podatek od marketów. Opodatkowuje on nadwyżkę przychodów ze sprzedaży detalicznej, gdy ten przekroczy kwotę 17 milionów złotych w skali miesiąca. Zgodnie z postanowieniami ustawy nie obejmuje on należnego…

Papierosy i alkohol w miejscu pracy

Palenie papierosów oraz picie alkoholu to najczęstsze używki, które stosowane są w naszym społeczeństwie. Nie brakuje osób, które nadużywają tych używek, nawet w czasie pracy. Palenie jest dopuszczalne w większości zakładów pracy (często w wydzielonych do tego miejscach), ale istnieją od tego również pewne wyjątki. W przypadku alkoholu…

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej zajmuje się delegowaniem osób o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do świadczenia pracy na rzecz osób trzecich. Jest to przedsiębiorstwo, którego działalność polega przede wszystkim na rekrutowaniu pracowników, ich selekcji, zatrudnianiu oraz przydzielaniu do określonych prac. Całość odbywa się za pośrednictwem podpisanej wcześniej umowy pomiędzy agencją pracy…

Spór zbiorowy

Spór zbiorowy najczęściej jest sporem o prawa lub interesy. Dotyczy między innymi warunków pracy, wielkości płac czy też świadczeń socjalnych. Może obejmować również prawa i wolności, które przysługują pracownikom związkowym. W przypadku sporu zbiorowego zawsze mamy do czynienia z dwoma stronami, które znajdują się do siebie w opozycji – po jednej…

Pomoc w interpretacji prawa

Polskie prawo jest niezwykle zawiłe i ma masę trudnych do interpretacji zapisów. Powoduje to naprawdę spore problemy w zrozumieniu niektórych ustaw czy rozporządzeń przez osoby niezwiązane z zawodami prawniczymi. Nie oznacza to jednak, że niejasność takich przepisów zwalania nas z ich przestrzegania. Jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do…

Kasa fiskalna w prawie podatkowym

2015 rok to czas zmian w prawie podatkowym, z którym powinny zapoznać się wszyscy podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą. Dotychczas wiele zawodów było zwolnionych z kas fiskalnych, jednak obecnie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących został rozszerzony na branże wcześniej nieobjęte tym prawem. Nowe zasady Do tej…

Kurator sądowy

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym oraz kontrolnym. Zadania wykonywane są przez nich w miejscu zamieszkania podopiecznych, w zakładach zamkniętych (głównie na terenie zakładów karnych) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (także…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) za zobowiązania spółki

W przypadku jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okażę się bezskuteczne, za jej zobowiązania mogą odpowiadać członkowie zarządu spółki (art. 299 Kodeksu spółek handlowych). Zatem do przesłanek odpowiedzialności członka zarządu zaliczamy: istnienie określonego zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w czasie, kiedy dana osoba była członkiem zarządu spółki,…