Ochrona kobiet w ciąży

Kobietom w ciąży przysługują dodatkowe prawa, które muszą zostać uszanowane przez pracodawcę. W tym okresie nie może zostać rozwiązana lub wypowiedziana umowa o pracę bez naruszenia przez pracownicę warunków zatrudnienia. Innymi słowy jest to możliwe, ale wyłącznie z przyczyn przez nią zawinionych i zaakceptowanych przez związki zawodowe (jeżeli istnieją). Pracodawca…

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, które obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy pracownika oraz pracodawcy jako stron stosunku pracy. Dotyczy również regulacji ich organizacji, układów i sporów zbiorowych. W Polsce podstawowym aktem prawnym, który reguluje te prawa jest Kodeks pracy. Zapisy z tym związane występują również w…