Prawo handlowe

Prawo handlowe jest jedną z gałęzi prawa prywatnego, która pochodzi od prawa cywilnego. Stało się tak na skutek potrzeby ustalenie odrębnych przepisów dotyczących cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W kontynentalnym systemie prawa z reguły bywają one ujęte w osobnym kodeksie (kodeks handlowy). Wyróżnia się również takie systemy prawa, w których…

Publiczne i prywatne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze to prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Jego zadaniem jest określanie władztwo państwa w dziedzinie gospodarki. Dokonywane jest to przez różnego rodzaju normy prawe, którymi adresatami są podmioty gospodarcze.…