Praca w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa trwa już ponad rok, przez ten czas wiele branż musiało zmienić zasady pracy lub całkowicie się zamknąć. Każda firma musiała wprowadzić nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa, aby mogła funkcjonować i chronić pracowników. Jakiego rodzaju zasady zostały wprowadzone do zakładów pracy? Odstęp i osłony Pierwszym elementem, który został wprowadzony do…

Praca stacjonarna a praca zdalna

W dzisiejszych czasach, w dobie coraz szybszego internetu i łatwości komunikacji możliwe stało się pracowanie na odległość zamiast pracy w biurze. Praca zdalna ma swoje zalety i wady i nie każdy zawód można wykonywać zdalnie. O czym należy pamiętać? Rodzaje pracy zdalnej Praca zdalna polega na pracy poza…

Zatrudnianie cudzoziemców bez pozwolenia na pracę

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku możliwe jest zatrudnianie osób pochodzących z państw ościennych (Ukraina, Rosja, Białoruś) bez zezwolenia na pracę. W takim przypadku jednak możliwość zatrudniania takich osób jest ograniczona – taki pracownik może zostać zatrudniony tylko na 6 miesięcy w roku…

Cofnięcie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Może się zdarzyć, że pracodawca będzie zmuszony do odwołania pracownika z urlopu. Jest to bardzo rzadkie, ale jednak takie rzeczy mogą mieć miejsce – pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności. Pracodawca jest w stanie odwołać pracownika z urlopu wyłącznie wtedy, gdy jego obecność w pracy będzie niezbędna do jego funkcjonowania,…

Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich

Polskie prawo dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby niepełnoletniej. Konieczne jest spełnienie określonych wymagań, aby umowa została zawarta prawnie. Przede wszystkim rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na zatrudnienie takiej osoby. Umowa powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie niezbędne informacje: czas trwania, miejsce odbywania, wysokość wynagrodzenia. Osoba niepełnoletnia, która…

Socjologia pracy – symboliczne określenia zawodów

Amerykańscy socjologowie wprowadzili określenia na osoby pełniące dane zawody. Dzięki temu możliwe jest proste i jasne zdefiniowanie grup społecznych, które wykonują podobną pracę. Podstawowe rozróżnienie zakłada podział na pracowników umysłowych i fizycznych, ale w przypadku tego nazewnictwa możliwe jest zdefiniowanie większej liczby grup. Podział taki ukształtował się w…

Czym jest i co określa regulamin pracy?

Przez określenie regulamin pracy rozumiemy taki akt normatywny, którego zadaniem jest ustalenie wewnętrznego porządku i organizacji w zakładzie pracy. Może on określać zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika (może dotyczyć również pracodawcy). Taki regulamin jest jednym ze źródeł prawa pracy, którego należy przestrzegać pracując u danego pracodawcy. Ze…

Techniki relaksacji w biurze

Wykonywanie pracy bardzo często wiąże się z dużą ilością stresu, który bywa obciążający dla organizmu. Może on doprowadzić do wielu poważnych schorzeń, w tym również do problemów z mięśniem sercowym. Na takie zagrożenia narażone są głównie osoby decyzyjne, zajmujące wysokie stanowiska w firmie. Jeszcze do niedawna choroba wieńcowa określana…

Papierosy i alkohol w miejscu pracy

Palenie papierosów oraz picie alkoholu to najczęstsze używki, które stosowane są w naszym społeczeństwie. Nie brakuje osób, które nadużywają tych używek, nawet w czasie pracy. Palenie jest dopuszczalne w większości zakładów pracy (często w wydzielonych do tego miejscach), ale istnieją od tego również pewne wyjątki. W przypadku alkoholu…

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę rozumiemy przez jednostronne rozwiązanie stosunku pracy. W polskim prawie jest ono dopuszczalne na ściśle określonych warunkach. Przede wszystkim musi przybierać ono postać pisemną. Dopuszczalne jest jej złożenie zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Jeżeli wypowiedzenie powstało z inicjatywy pracodawcy to powinno ono zawierać…