Pożyczka od pracodawcy z funduszu świadczeń socjalnych

W polskim prawie przewidziana została możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi przez pracodawcę. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są ze środków funduszu świadczeń socjalnych lub też z innych środków obrotowych i przeznaczonych do tych celów. Taka forma pożyczki jest znacznie korzystniejsza dla pracownika, ze względu na preferencyjne warunki. W tym…

Pomoc finansowa. Rodzaje.

Pomocą finansową nazywamy wszelkie zapomogi pieniężne, które oferowane są przez osobę prawną lub fizyczną. Może ona przyjmować formę pomocy bezzwrotnej, zwrotnej, nieodpłatnej, odpłatnej, celowej, warunkowej, terminowe lub też bezterminowej.…

Umowa leasingu i jego rodzaje

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, w którym jedna ze stron przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien okres, który został ustalony w umowie oraz za przewidziane opłaty ratalne. Osobę przekazującą prawo do korzystania zwykle nazywa się finansującym albo leasingodawcą. Podmiot uzyskujący takie prawo zaś…

Czym różni się umowa kredytu od umowy pożyczki?

Kredyt i pożyczka, to dwa pojęcia, które w powszechnym mniemaniu oznaczają dokładnie to samo. Pomimo iż istota ich jest podobna (uzyskania środków finansowych kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę), tak jednak nie jest. Są to dwa produkty oferowane na rynku finansowym, które znacznie się od siebie różnią. Kto może udzielić kredyt,…

Umowa pożyczki między znajomymi – wymogi formalne oraz aspekty podatkowe

Zdarzają się w życiu sytuacje kiedy znajomy lub ktoś z rodziny przychodzi pożyczyć pieniądze, które obiecuje oddać w najbliższym czasie. Pomimo, iż mamy zaufanie do tej osoby, to należy pamiętać, że lepiej się zabezpieczyć i nie umawiać się tylko na przysłowiową „gębę”. Co więcej trzeba pamiętać o obowiązkach…