Jak radzić sobie z podatkami?

Każdy z nas musi płacić podatki, a także co roku wypełniać zeznania podatkowe PIT. Choć niedawno składanie PITu zostało znacznie uproszczone poprzez serwis internetowy, to wciąż wiele osób wypełnia je ręcznie, a to nie jest prosta sprawa. O czym należy pamiętać podczas płacenia podatków? Sposoby opodatkowania Po pierwsze…

Obowiązki podatników

Mianem podatnika zgodnie z polskim prawem można określić osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę bez osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowego – na mocy obowiązujących ustaw podatkowych. Osoba taka ma pewne obowiązki, które bezwarunkowo muszą zostać spełnione. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie mogą zakończyć się nawet postępowaniem sądu administracyjnego i…

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa ma na celu znalezienie niezadeklarowanego dochodu oraz kosztów, które zostały bezprawnie odliczone od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Taka kontrola może być przeprowadzana przez wiele podmiotów, ale zawsze jedynie zgodnych z ich właściwością. Należności z tytułu podatków CIT, PIT, VAT, od…

Zasady podatkowe

Podatki jako obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny powinien być poddawany pewnym zasadom podatkowym. Jest to nic innego jak szereg zaleceń, które formułowane są przez teorię ekonomii oraz finansów pod adresem państwa. W szczególności członków parlamentu, rządu, partii politycznych. Te zasady znane są już od zamierzchłych czasów…

Progresywna skala podatkowa

Podatek progresywny to metoda obliczania wymiaru podatku – wysokość należytego podatku rośnie szybciej niż liniowo (proporcjonalnie) w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania według skali podatkowej. W Polsce to określenie stosuje się głównie w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim systemie stawka opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem…

Ulgi podatkowe w polskim prawie

Państwo jest w stanie za pomocą polityki finansowej posłużyć się podatkami do celów innych niż fiskalne. Do tego posłużyć mogą ulgi podatkowe, za pomocą których można faworyzować niektóre rodzaje działalności oraz sytuacje, w których znaleźli się podatnicy. Konstrukcje prawne polegać mogą na zastosowaniu takich preferencjo okresowo lub bezterminowo…

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce działa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z zasadami artykułu 217 możliwe jest nakładanie podatków na obywateli za pośrednictwem ustawy. Polski system podatkowy składa się z dwunastu tytułów podatkowych, które objęte są materialnym prawem podatkowym. Pojęcie podatku…

Funkcje podatków

Podatki pełnią rozmaite funkcje. Z jednej strony mają one charakter obiektywny, ale z drugiej zmieniają się one wraz z przeobrażeniami społecznymi, gospodarczymi oraz ustrojowymi.…

Kasa fiskalna w prawie podatkowym

2015 rok to czas zmian w prawie podatkowym, z którym powinny zapoznać się wszyscy podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą. Dotychczas wiele zawodów było zwolnionych z kas fiskalnych, jednak obecnie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących został rozszerzony na branże wcześniej nieobjęte tym prawem. Nowe zasady Do tej…

Historia podatków

Podatki nie są wymysłem współczesnego runku kapitałowego. Znane są one już od starożytności, gdzie stanowiły ważną rolę dla całego społeczeństwa, chociaż obciążone nimi były jedynie wybrane grupy ludności. Za przykład można wziąć starożytny Egipt, gdzie podatek był płacony za pomocą części zbiorów (w przypadku rolników) lub części wyrobów…