Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych funkcjonuje w naszym kraju od 12 stycznia 1991 roku. Wtedy został wprowadzony na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dokładne stawki określane są przez władze gminne, ale nie mogą być one wyższe od tych, które określone zostały jako graniczne w ww. dokumencie prawnym.…

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej (podatek od supermarketów)

Na początku września tego roku wprowadzony został nowy podatek, który nałożony został na sprzedawców detalicznych – w mediach występuje jako podatek od marketów. Opodatkowuje on nadwyżkę przychodów ze sprzedaży detalicznej, gdy ten przekroczy kwotę 17 milionów złotych w skali miesiąca. Zgodnie z postanowieniami ustawy nie obejmuje on należnego…

Kwota dochodu wolnego od podatku

Kwota dochodu wolnego od podatku to pewnego rodzaju limit dochodu, za który nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dzięki temu taka osoba może w rozliczeniu rocznym liczyć na zwrot zaliczki pobranej na ten cel. Od 2009 roku suma ta wynosi 3091,49 zł w sali roku.…

Podatki w Polsce

Podatki to świadczenia pieniężna, które są pobierane przez państwo, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Są one jednak wykorzystywane do realizacji zadań publicznych, z których też bezpośrednio korzystamy na co dzień. W Polsce pieniądze trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu oraz gminy. W ten sposób mogą być przeprowadzane inwestycje w…

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 1983 roku (Dz. U. Z 1983 r. Nr 45, poz. 207, z późn. zm.). Przedmiotem tego opodatkowania jest: spadek, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, nabycie jednostek uczestnictwa na…