Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zasady na mocy Ustawy z dn. 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podlegają mu takie działania jak: zawieranie umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadki oraz zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania, służebności, umowy depozytu…

Kiedy zapłacisz podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu?

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża niektóre umowy zawierane w obrocie cywilnoprawnym przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wśród tych umów wyróżniamy także umowę kupna-sprzedaży samochodu. Obowiązek zapłaty podatku PCC od umowy kupna sprzedaży samochoduObowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy i obciąża kupującego. Jednakże, jeżeli zawarcie umowy…