Obowiązki podatników

Mianem podatnika zgodnie z polskim prawem można określić osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę bez osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowego – na mocy obowiązujących ustaw podatkowych. Osoba taka ma pewne obowiązki, które bezwarunkowo muszą zostać spełnione. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie mogą zakończyć się nawet postępowaniem sądu administracyjnego i…

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest jednym z typów kredytów bankowych, który przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć przez osobę decydującą się na zaciągnięcie takiego zobowiązaniem. Celem jest jednak odtworzenie, modernizacja lub też powiększenie wartości majątku. Może być przeznaczony również na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nabycie akcji w przedsiębiorstwie lub też…

Kosztorys budowlany

W budownictwie niezmiernie ważne jest sporządzenie kosztorysu budowlanego. Jest to dokument finansowy, które realizowany jest dla konkretnej inwestycji budowlanej. Jego celem jest określenie kalkulację ceny za pośrednictwem ustalonych metod. Odbywa się to za pomocą przedmiar lub obmiar robót. Jeżeli mówimy o kosztorysie inwestorskim to mamy na myśli przede…

Ubezpieczenie mienia – zwiększ swoje bezpieczeństwo

Przez wiele lat ciężko pracujemy na to, by dorobić się wielu cennych przedmiotów, wybudować dom i żyć na odpowiednim poziomie standardu. To normalne więc, że chcemy, by wszystkie te rzeczy były całkowicie bezpieczne i nic im nie zagrażało. Niestety w wielu przypadkach możemy nie uniknąć uszkodzeń naszego mienia,…

Czy można jakoś sprawdzić czy dostanę kredyt?

Wielu z nas zastanawia się czy można jakoś sprawdzić maksymalną kwotę kredytu bankowego, jaką jesteśmy w stanie pozyskać? Wiadomo przecież, że jeden klient jest bardziej wypłacalny, i tym samym bardziej zamożny, inny zdecydowanie mniej. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy w ogóle dostaną jakąkolwiek pożyczkę w banku? Osoby zarabiające…

Banknoty naszych bratanków

Węgierska waluta jest w Polsce mało znana. Co prawda większość Polaków wie, że na Węgrzech płaci się forintami, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wprowadzono je w okolicznościach godnych księgi rekordów Guinnessa. Po raz pierwszy forinty pojawiły się na Węgrzech w trzynastym wieku, później zastąpiono je koronami…

Kasa fiskalna w prawie podatkowym

2015 rok to czas zmian w prawie podatkowym, z którym powinny zapoznać się wszyscy podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą. Dotychczas wiele zawodów było zwolnionych z kas fiskalnych, jednak obecnie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących został rozszerzony na branże wcześniej nieobjęte tym prawem. Nowe zasady Do tej…

Przelewy międzynarodowe

Obecne społeczeństwo ma bardzo duże problemy, które związane są ze znalezieniem pracy. Nasza gospodarka nie jest w najlepszym stanie, a to odbija się na zwykłych ludziach. Dlatego radzimy sobie jak możemy – to powoduje, że fala emigracji naszych rodaków jest ciągle bardzo aktywna. Z punktu widzenia naszego kraju…

Kwota dochodu wolnego od podatku

Kwota dochodu wolnego od podatku to pewnego rodzaju limit dochodu, za który nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dzięki temu taka osoba może w rozliczeniu rocznym liczyć na zwrot zaliczki pobranej na ten cel. Od 2009 roku suma ta wynosi 3091,49 zł w sali roku.…

Cztery sposoby na bezpieczne oszczędzanie w trudnych czasach

Czasy kryzysu czy spowolnienia gospodarczego często sprawiają, że oszczędzanie staje się bardzo trudne. Z drugiej strony osoby posiadające oszczędności muszą koniecznie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo posiadanych przez siebie aktywów. Z tego też powodu zarówno osoby, które już posiadają oszczędności, jak też i ci, którzy dopiero zaczynają je gromadzić,…