Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to szczególny przypadek papierów dłużnych – pozwala on ograniczyć odpowiedzialność emitenta do wysokości przychodów z przedsięwzięcia finansowego z uzyskanych przez spółkę lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego środków. Zgodnie obowiązującą ustawą o obligacjach mogą być przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokajania swoich roszczeń w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami…

Pracownicy akcjonariuszami spółki, czyli akcje pracownicze

Akcje pracownicze są szczególnym rodzajem papierów wartościowych o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, które przeznaczone są dla pracowników w danym przedsiębiorstwie będącym częścią spółki akcyjnej.…