Najem okazjonalny jako instytucja ułatwiająca eksmisję niepłacącego lokatora

Najem okazjonalny stanowi instytucję prawną ułatwiającą w sposób znaczący właścicielom nieruchomości doprowadzenie do opuszczenia przez nierzetelnych lokatorów, którzy utracili tytuł prawny do korzystania z lokalu (domu). Najem okazjonalny regulują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego…

Pomoc państwa w zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego, czyli „Mieszkanie dla Młodych”.

Od stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy program wsparcia finansowego przy zakupie własnego mieszkania, zastępujący dotychczasowy rodzina na swoim. Zasadniczo różni się on od swojego poprzednika i polega na dofinansowaniu wkładu własnego.Program „Mieszkanie dla młodych” został wprowadzony ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego…

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 244 k.c. i art. 17 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2013, poz. 1222 j.t.) (dalej jako u.s.m.) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi tak zwane ograniczone prawo rzeczowe. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców, podlega egzekucji…