Co zrobić aby firma otrzymała kredyt?

W dzisiejszych czasach w wielu branżach mamy skomplikowaną sytuację, związaną oczywiście z koronawirusem. Z tego powodu wiele firm musi decydować się na zaciągnięcie kredytu, aby były w stanie nadal funkcjonować. Czy warunki musi spełnić firma aby otrzymała kredyt są możliwe do spełnienia? Staż firmy Rzeczą, o którą będzie…

Pożyczka od pracodawcy z funduszu świadczeń socjalnych

W polskim prawie przewidziana została możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi przez pracodawcę. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są ze środków funduszu świadczeń socjalnych lub też z innych środków obrotowych i przeznaczonych do tych celów. Taka forma pożyczki jest znacznie korzystniejsza dla pracownika, ze względu na preferencyjne warunki. W tym…

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest jednym z typów kredytów bankowych, który przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć przez osobę decydującą się na zaciągnięcie takiego zobowiązaniem. Celem jest jednak odtworzenie, modernizacja lub też powiększenie wartości majątku. Może być przeznaczony również na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nabycie akcji w przedsiębiorstwie lub też…

Plan biznesowy (biznesplan)

Biznesplan (inaczej plan biznesowy) jest dokumentem, który zawiera informacje o opłacalności danego przedsięwzięcia. Jest on sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale bywa również skutecznym narzędziem komunikacji zewnętrznej. W tym drugim ujęciu przydaje się na przykład w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Jest to również spis celów oraz zadań,…

Czy można jakoś sprawdzić czy dostanę kredyt?

Wielu z nas zastanawia się czy można jakoś sprawdzić maksymalną kwotę kredytu bankowego, jaką jesteśmy w stanie pozyskać? Wiadomo przecież, że jeden klient jest bardziej wypłacalny, i tym samym bardziej zamożny, inny zdecydowanie mniej. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy w ogóle dostaną jakąkolwiek pożyczkę w banku? Osoby zarabiające…

Pomoc finansowa. Rodzaje.

Pomocą finansową nazywamy wszelkie zapomogi pieniężne, które oferowane są przez osobę prawną lub fizyczną. Może ona przyjmować formę pomocy bezzwrotnej, zwrotnej, nieodpłatnej, odpłatnej, celowej, warunkowej, terminowe lub też bezterminowej.…

Czym różni się umowa kredytu od umowy pożyczki?

Kredyt i pożyczka, to dwa pojęcia, które w powszechnym mniemaniu oznaczają dokładnie to samo. Pomimo iż istota ich jest podobna (uzyskania środków finansowych kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę), tak jednak nie jest. Są to dwa produkty oferowane na rynku finansowym, które znacznie się od siebie różnią. Kto może udzielić kredyt,…

Odstąpienie od umowy kredytu przez konsumenta

Konsument może, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który…