Umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego jest regulowana poprzez Kodeks Cywilny (artykuł 725) oraz ustawę o prawie bankowym. Na jej mocy jedna ze stron(bank) zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony do przechowywania środków pieniężnych drugiej strony (posiadacz rachunku bankowego). Taka umowa może zawierać również zapis dotyczący tego, że bank będzie…

Cztery sposoby na bezpieczne oszczędzanie w trudnych czasach

Czasy kryzysu czy spowolnienia gospodarczego często sprawiają, że oszczędzanie staje się bardzo trudne. Z drugiej strony osoby posiadające oszczędności muszą koniecznie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo posiadanych przez siebie aktywów. Z tego też powodu zarówno osoby, które już posiadają oszczędności, jak też i ci, którzy dopiero zaczynają je gromadzić,…