Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Żyjemy w czasach, w którym równouprawnienie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby ogół społeczeństwa miał tak wyrównane prawa i przywileje. Oczywiście nie wszędzie na świecie – dalej zdarzają się miejsca i kultury, gdzie kobiety czy wyznawcy innych religii są traktowani jako ludzie podrzędnej…

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, które obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy pracownika oraz pracodawcy jako stron stosunku pracy. Dotyczy również regulacji ich organizacji, układów i sporów zbiorowych. W Polsce podstawowym aktem prawnym, który reguluje te prawa jest Kodeks pracy. Zapisy z tym związane występują również w…