Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami jest zbiorem działań, które odnoszą się do zatrudnionych pracowników. Mają one za cel zmierzanie do realizowania celów organizacji i równocześnie do zaspokajania potrzeb i do rozwoju pracowników. Głównym celem zarządzania kadrami jest doprowadzenie do sytuacji, aby dana firma osiągnęła sukces – głównie poprzez zaangażowanie i wykonywanie…

System wynagrodzeń

System wynagradzania to sposób zapłaty za pracę, która świadczona jest na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być wypłacane „z dołu” – jest to wypłata za już wykonaną pracę lub „z góry” – za pracę, która dopiero zostanie wykonana w określony wcześniej sposób. System wynagradzania dzielimy na: Wynagrodzenia stałe (wypłacane…

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów na nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Odbywa się poprzez złożeniu zgodnych oświadczeń woli. Osoba zatrudniona zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. W miejscu i czasie przez niego określonym. Pracodawca zobowiązuje się zaś…