Jak radzić sobie z podatkami?

Każdy z nas musi płacić podatki, a także co roku wypełniać zeznania podatkowe PIT. Choć niedawno składanie PITu zostało znacznie uproszczone poprzez serwis internetowy, to wciąż wiele osób wypełnia je ręcznie, a to nie jest prosta sprawa. O czym należy pamiętać podczas płacenia podatków? Sposoby opodatkowania Po pierwsze…

Zalety faktoringu

Faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców . Liczba firm korzystająca z tego rodzaju usług finansowych rośnie z roku na rok. Na czym polega faktoring i dlaczego warto z niego skorzystać? Czym jest faktoring? Usługi faktoringowe są oferowane przez banki, specjalne instytucje finansowe lub prywatne firmy. Faktoring…

Rok 2007 i światowy kryzys finansowy

W przeszłości świata zdarzały się już kryzysy światowe, jednak ten, który swój początek miał w połowie 2007 roku odbił się szerokim echem na niemal całym świecie. Kryzys ten zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych z powodu zapaści na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka. Kryzys ten okazał się tak rozległym,…

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument, który w uporządkowany sposób przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki działalności danej firmy. Jego głównym celem jest dostarczenie informacji na temat finansów przedsiębiorstwa oraz tego jak przepływają środki pieniężne. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zostać sporządzone na koniec roku obrachunkowego. Każde sprawozdanie…

Wartość dla akcjonariuszy

Wartość dla akcjonariuszy (ang. shareholder value) – to jedno z podejść biznesowych, które uzależniają sukces przedsiębiorstwa od zmian wartości spółki dla akcjonariuszy. Bardzo popularne jest od lat 80. XX wieku. Dotyczy tych spółek, które notowane są na giełdach papierów wartościowych. Tam wartością jest kapitał własny, który w tym…

Aniołowie biznesu

Anioł biznesu to zamożna osoba, która jest w stanie przeznaczyć swój kapitał na finansowanie przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju. W zamian pozyskuje on pakiet udziałów w firmie i jest w stanie czerpać z nich korzyści finansowe w momencie, gdy przedsięwzięcie się rozwinie i zacznie być dochodowe. Anioły biznesu…

Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna jest miarą wpływu zmian wartości przychodów netto ze sprzedaży za zyska danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy jest to różnica pomiędzy przychodami netto a kosztami operacyjnymi, które obejmują koszy stałe i zmienne. Te pierwsze są niezależne o skali przedsiębiorstwa – tworzone są w różnych okresach na niezmiennym poziomie.…

Płynność finansowa

Płynność finansowa to zdolność podmiotu do wywiązania się ze zobowiązań w wyznaczonym terminie. Jest to jeden ze sposobów na ocenę finansową przedsiębiorstwa. Wpływa ona na kondycję finansową oraz standing finansowy. Celem płynności jest trzymanie odpowiedniej wartości płynnych środków pieniężnych oraz linii kredytowych. Problemy z wywiązywaniami się ze zobowiązań…

Ubezpieczenie mienia – zwiększ swoje bezpieczeństwo

Przez wiele lat ciężko pracujemy na to, by dorobić się wielu cennych przedmiotów, wybudować dom i żyć na odpowiednim poziomie standardu. To normalne więc, że chcemy, by wszystkie te rzeczy były całkowicie bezpieczne i nic im nie zagrażało. Niestety w wielu przypadkach możemy nie uniknąć uszkodzeń naszego mienia,…

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej to instytucja, która została wprowadzona do naszego rynku kapitałowego poprzez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Może być nim osoba fizyczna, prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Taki agent po zarejestrowaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po zawarciu stosownych umów jest uprawiony do wykonywania działalności polegającej…