Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument, który w uporządkowany sposób przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki działalności danej firmy. Jego głównym celem jest dostarczenie informacji na temat finansów przedsiębiorstwa oraz tego jak przepływają środki pieniężne. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zostać sporządzone na koniec roku obrachunkowego. Każde sprawozdanie…

Biurokracja

Biurokracja to scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem. Według innej definicji jest to ogół ludzi, który zajmuje się pracami administracyjnymi. Przez to pojęcie oznacza się oderwanie władzy od obywateli, a także urzędników, którzy podejmują szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów…