Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 1983 roku (Dz. U. Z 1983 r. Nr 45, poz. 207, z późn. zm.). Przedmiotem tego opodatkowania jest: spadek, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, nabycie jednostek uczestnictwa na…

Darowizny a rozliczenie PIT

Znana jest powszechnie możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego, ale nie każdy wie, że jest możliwość również odliczenia od dochodu przekazanych darowizn. Istnieje możliwość odliczenia od dochodu trzech rodzajów darowizn: darowizn na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa oraz na cele pożytku publicznego. Odliczona kwota nie…