BHP w zakładzie przemysłowym

Praca w zakładzie przemysłowym jest najczęściej dobrze płatna, ale ilość zagrożeń czekających na nieostrożnego pracownika jest bardzo duża. Z tego powodu należy przestrzegać zaleceń BHP, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku. Jakiego rodzaju zasad należy przestrzegać na terenie takiego zakładu?…

Czystość a BHP

Przepisy BHP są bardzo ważne, gdyż określają zasady gwarantujące nasze bezpieczeństwo w pracy jeśli tylko ich przestrzegamy. Wiele czynników wpływa na zasady BHP, ale czy jednym z nich może być czystość w naszym zakładzie pracy? Co daje czyste środowisko w naszej pracy? Higiena a bezpieczeństwo Kwestia higieny jest ważną kwestią…

Jak radzić sobie z wyciekami?

Wiele zakładów produkcyjnych korzysta z różnego rodzaju maszyn, które czasami mogą ulec awarii i olej może z nich wyciekać. Lub w fabryce produkującej różnego rodzaju płyny może nastąpić awaria przesyłu, co będzie skutkować dużym wyciekiem. Jak sobie z nimi radzić? Rodzaje wycieków Wiele zależy od rozmiaru wycieku oraz…

Prawa i obowiązki pracownika w kwestii BHP

O bezpieczeństwie pracy mówi się zwykle od strony pracodawcy, czyli jego obowiązków w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków, zgodnych z normami i zasadami BHP. Warto powiedzieć sobie również o prawach i obowiązkach pracownika, które również są regulowane przez kodeks pracy. Jednym z podstawowych praw każdej osoby jest możliwość wstrzymania się od…

Dopuszczalne temperatury na stanowiskach pracy

Praca w nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do dużych konsekwencji. W przypadku zbyt niskich temperatur może dojść do hipotermii, która może zakończyć się nawet śmierciom. W innych przypadkach może dojść do utraty zdolności manualnych, które mogą być bezpośrednią przyczyną wypadku podczas pracy. Przy niekorzystnej temperaturze dochodzi również do obniżenia…

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Jest to definicja pochodząca z Rozporządzenia Ministra Pracy. Została ona ustalona również przez prawo unijne – dyrektywa UE…

Ochrona pracowników przed ekspozycją na hałas

W zakładach pracy często występują zagrożenia, które mogą powodować poważne uszczerbki na zdrowi człowieka. Do jednych z najczęściej występujących należy hałas. Jest to szkodliwy czynnik, który występuje w środowisku pracy. Przekroczenie dopuszczalnych wartości, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń…

Szkolenia okresowe i wstępne z BHP

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy odgrywa kluczową rolę. Dlatego też polski ustawodawca kładzie tak wielki nacisk na zagadnienia z tym związane. Jednym z najważniejszych działań profilaktycznych jest organizowanie szkoleń. Z reguły odbywają się one w dwóch etapach – wstępne oraz okresowe. Podczas zatrudniania pracowników konieczne jest ich przeszkolenie pod…