Czystość a BHP

Przepisy BHP są bardzo ważne, gdyż określają zasady gwarantujące nasze bezpieczeństwo w pracy jeśli tylko ich przestrzegamy. Wiele czynników wpływa na zasady BHP, ale czy jednym z nich może być czystość w naszym zakładzie pracy? Co daje czyste środowisko w naszej pracy? Higiena a bezpieczeństwo Kwestia higieny jest ważną kwestią…

Jak radzić sobie z wyciekami?

Wiele zakładów produkcyjnych korzysta z różnego rodzaju maszyn, które czasami mogą ulec awarii i olej może z nich wyciekać. Lub w fabryce produkującej różnego rodzaju płyny może nastąpić awaria przesyłu, co będzie skutkować dużym wyciekiem. Jak sobie z nimi radzić? Rodzaje wycieków Wiele zależy od rozmiaru wycieku oraz…

Prawa i obowiązki pracownika w kwestii BHP

O bezpieczeństwie pracy mówi się zwykle od strony pracodawcy, czyli jego obowiązków w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków, zgodnych z normami i zasadami BHP. Warto powiedzieć sobie również o prawach i obowiązkach pracownika, które również są regulowane przez kodeks pracy. Jednym z podstawowych praw każdej osoby jest możliwość wstrzymania się od…

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który potwierdza zgodność z ustawionymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Tego rodzaju certyfikat może zostać wydany w momencie jeżeli dane produkty przejdą przez testy certyfikacyjne. Po ich przeprowadzeniu właściciel mienia otrzymuje raport z wykonanych badań, który będzie stanowił podstawę do wydania tego rodzaju certyfikatu.…