Wartość dla akcjonariuszy

Wartość dla akcjonariuszy (ang. shareholder value) – to jedno z podejść biznesowych, które uzależniają sukces przedsiębiorstwa od zmian wartości spółki dla akcjonariuszy. Bardzo popularne jest od lat 80. XX wieku. Dotyczy tych spółek, które notowane są na giełdach papierów wartościowych. Tam wartością jest kapitał własny, który w tym…

Akcje

Akcja to papier wartościowy, który łączy prawa majątkowe z niemajątkowymi a wynikające z uczestnictwa w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Pierwszym podmiotem na świecie, któremu udało się wyemitować akcje była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska – odbyło się to w 1602 roku i pozwoliło na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Akumulacja środków za…

Pracownicy akcjonariuszami spółki, czyli akcje pracownicze

Akcje pracownicze są szczególnym rodzajem papierów wartościowych o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, które przeznaczone są dla pracowników w danym przedsiębiorstwie będącym częścią spółki akcyjnej.…