System prawa kontynentalnego a system anglosaski

W kulturze zachodniej wyróżnia się na dzień dzisiejszy dwa systemy prawne. Jednym z nich jest system anglosaski, a drugim kontynentalny system prawa. Główną różnicą pomiędzy nimi jest to, że ten anglosaski pozwala na tworzenie prawa przez sądy w wyniku rozstrzygnięć precedensowych. W przypadku kontynentalnego systemu prawa istnieje oczywiście możliwość wpływania demokratycznych władz na tworzenie prawa. Na terenie europejskiego kontynentu zdecydowana większość państw opiera się właśnie o system prawa kontynentalnego.

Z systemu anglosaskiego korzystają głównie kraje znajdujące się na obszarze Wysp Brytyjskich, gdzie urzędowym językiem jest język angielski. Również korzystają z niego kraje takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, czy Australia. Pozostałe kraje korzystają natomiast z prawa opartego zarówno o system anglosaski jak i kontynentalny system prawa, które pod pewnymi względami bywają zmodyfikowane.

Prawo (sxc.hu)
Prawo (sxc.hu)

Cechy i różnice pomiędzy dwoma systemami

System anglosaski, czyli inaczej common law znaczy dokładnie prawo wspólne. Jest tworzone w drodze wyroków sądowych i różni się od systemu prawa kontynentalnego głównie tym, że orzeczenia sądowe stanowią oficjalne źródło prawa, które obowiązuje powszechnie. Reguły precedensu mogą jednak ulec zestarzeniu ze względu na zmiany w społeczności oraz jego moralności. Podobna kwestia związana była jeszcze do niedawna z Wielką Brytanią, w przypadku której istniało ryzyko powstania sprzeczności precedensu, który dotyczy systemu anglosaskiego z prawem Unii Europejskiej, której kraje oparte są o system prawa kontynentalnego. Jednak po brexicie, z pewnością nie będzie to miało już takiego znaczenia.

Ocena czytelników
[Głosów: 5   Average: 2.4/5]