Spór zbiorowy

Spór zbiorowy najczęściej jest sporem o prawa lub interesy. Dotyczy między innymi warunków pracy, wielkości płac czy też świadczeń socjalnych. Może obejmować również prawa i wolności, które przysługują pracownikom związkowym. W przypadku sporu zbiorowego zawsze mamy do czynienia z dwoma stronami, które znajdują się do siebie w opozycji – po jednej stronie jest pracodawca, po drugiej zaś pracownicy. Druga grupa zwykle reprezentowana jest nie przez samych zainteresowanych, ale przez związki zawodowe. W przypadku właścicieli przedsiębiorstwa interesy mogą być chronione przez organizację pracodawców.

W jaki sposób rozwiązuje się spory zbiorowe?

Jest wiele sposobów, które mogą pozwolić na rozwiązanie takiego sporu. Przyjęło się jednak, że całość rozpoczyna się od przedstawienia oficjalnych warunków przez związek zawodowy. Mogą być tam wymienione roszczenia, oczekiwania itd. względem pracodawcy. Właściciel przedsiębiorstwa może rozwiązać spór na drodze porozumienia – w terminie do 3 dni od dnia złożenia warunków. Jeżeli w ustalonym czasie nie dojdzie do zawarcia porozumienia to każda ze stron jest zobowiązana do powołania mediatora.

Jeżeli w dalszym ciągu strony się nie porozumieją to przedstawiciele związków zawodowych zyskują prawda do zorganizowania strajku ostrzegawczego, który może trwać maksymalnie dwie godziny. Jeżeli to nie spowoduje zmiany postawy i pracodawcy to pracownicy zyskują możliwość podjęcia pełnej akcji strajkowej. Należy zaznaczyć, że podjęcie takich działań powinno być traktowane wyłącznie jako ostateczność.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]