Socjologia pracy – symboliczne określenia zawodów

Amerykańscy socjologowie wprowadzili określenia na osoby pełniące dane zawody. Dzięki temu możliwe jest proste i jasne zdefiniowanie grup społecznych, które wykonują podobną pracę. Podstawowe rozróżnienie zakłada podział na pracowników umysłowych i fizycznych, ale w przypadku tego nazewnictwa możliwe jest zdefiniowanie większej liczby grup. Podział taki ukształtował się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. ubiegłego wieku. Było to następstwem zacierania się i przenikania grup społecznych, które dzielone były klasycznie na przemysł, usługi oraz rolnictwo.

Białe kołnierzyki – utożsamiany jest z pracownikami, którzy zatrudniani są w sektorze publicznym. Są to osoby pracujące w administracji, będące prawnikami, doradcami podatkowymi, bankierami itd. Zawody te cieszą się dużym prestiżem, ale nie dotyczą zawodów wolnych oraz założycieli przedsiębiorstw.

Różowe kołnierzyki – są one utożsamiane z zawodami należącymi do sektora usług, gdzie zauważyć można dominację kobiet nad mężczyznami. Nie cieszą się one aż tak wielkim prestiżem jak białe kołnierzyki. Przykładowe zawody: kosmetyczka, pielęgniarka, sekretarka, przedszkolanka.

Pracownik fizyczny - błękitna koszula (niebieski kołnierzyk)

Pracownik fizyczny – błękitna koszula (niebieski kołnierzyk)

Niebieskie kołnierzyki – tym określeniem nazywani są pracownicy fizyczni oraz administracyjni niskiego szczebla. Wybór koloru nie jest przypadkowy – większość odzieży roboczej powstaje w tym kolorze ze względu na najlepsze możliwości maskowania zabrudzeń (na jakie narażeni są pracownicy fizyczni).

Zielone kołnierzyki – mówimy o nich, gdy mamy na uwadze pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Są to osoby, które pracują w segmencie odnawialnych źródeł energii, budownictwa czy też gospodarki odpadami.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]