Prawnik a notariusz – pokrewieństwo zawodów prawniczych

graphics-882726_640Mogą wspólnie rozpoczynać studia prawnicze, ale ich drogi zawodowe w pewnym momencie rozchodzą się – prawnik i notariusz to zawody prawnicze, choć charakteryzujące się zupełnie inną specyfiką pracy i kompetencjami. Jakie pokrewieństwa występują w tych profesjach i jakie są pomiędzy nimi zasadnicze różnice?

Pojęcie zawodów notariusza i prawnika

Prawnik jest fachowcem, który albo w wymiarze naukowym, albo zawodowym zajmuje się szeroko rozumianym prawem. Dla wykonywania zawodów prawniczych kluczowe jest ukończenie studiów prawniczych i dopełnienie okresu dodatkowego stażu – aplikacji lub asesury, w zależności od wyboru dalszej drogi zawodowej.

Właściwie wszyscy prawnicy, czyli osoby wykonujące zawody prawnicze, są traktowani jako przedstawiciele profesji zaufania publicznego. Wśród zawodów prawniczych wymienić można:

 • sędziego,

 • asystenta sędziego,

 • referendarza sądowego,

 • prokuratora,

 • adwokata,

 • legislatora,

 • notariusza,

 • komornika,

 • syndyka,

 • doradców prawnych i podatkowych,

 • kuratorów sądowych,

 • rzecznika patentowego,

 • mediatora,

 • referenta prawnego,

 • rzeczoznawcę majątkowego,

 • zarządcę nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomości.

W potocznym rozumieniu prawnik jest równoznaczny z adwokatem czy radcą prawnym, gdy w rzeczywistości również notariusza można określić tym mianem.

Notariusz dawniej był nazywany rejentem i to osoba wykonująca zawód prawniczy. Jest mianowana przez ministra sprawiedliwości na prawnika notariatu i posiada upoważnienie do sporządzania aktów notarialnych oraz do dokonywania innych czynności notarialnych. Wszelkie działania, jakich na gruncie zawodowym podejmuje się notariusz, powinny odpowiadać przepisom ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. W toku swojej pracy notariusz między innymi:

 • sporządza akty notarialne,

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • sporządza poświadczenia, m.in. podpisów, odpisów, wyciągów itp.,

 • doręcza oświadczenia,

 • spisuje protokoły,

 • sporządza protesty weksli i czeków,

 • przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty czy środki pieniężne,

 • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Jako osoba zaufania publicznego notariusz korzysta z takiej samej ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Podobieństwa i różnice zawodowe

W Polsce występuje co najmniej kilka zawodów prawniczych, których przedstawiciele są ogólnie rzecz ujmując nazywani prawnikami, ale ich kompetencje są różne. Aby świadczyć usługi jako prawnik, trzeba skończyć studia prawnicze, podobnie jak w przypadku zawodu notariusza.

Już na etapie wyboru aplikacji pojawia się rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma profesjami. Prawnik, rozumiany jako adwokat czy radca prawny, może wybrać aplikację adwokacką czy radcowską, a notariusz wyłącznie aplikację notarialną. Każda opiera się na innych założeniach, a prawnicy, tacy jak adwokaci czy radcy prawni zajmują się zupełnie innymi sprawami, niż notariusze po zakończonej aplikacji notarialnej. Niemniej zarówno prawnik Olsztyn, jak i notariusz Warszawa mogli ukończyć taką samą uczelnię wyższą, ale po prostu wybrać inną drogę zawodową, a co za tym idzie – także aplikację.

Ocena czytelników
[Głosów: 1   Average: 1/5]