Pracownicy akcjonariuszami spółki, czyli akcje pracownicze

Akcje pracownicze są szczególnym rodzajem papierów wartościowych o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, które przeznaczone są dla pracowników w danym przedsiębiorstwie będącym częścią spółki akcyjnej.

W naszym kraju są one oferowane przeważnie pracownikom będących pracownikami firm państwowych, które przekształca się następnie w spółki Skarbu Państwa. Często spotyka się również rolników i rybaków, którzy otrzymują akcje. Jest to możliwe, gdy w okresie ostatnich pięciu lat przed likwidacją przedsiębiorstwa w rejestrach, udało się im złożyć do tego podmiotu minimum 100 q żyta według cen, które stosuje się podczas obliczeń podatku rolnego.

Wszystkie te powyższe osoby mają prawdo do nabyć maksimum 15% akcji danego przedsiębiorstwa. Łączną wartość akcji określają przepisy i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Wcześniej pracownicy mogli nabyć nawet do 20% ogólnej liczny akcji na zasadach preferencyjnych. Oznacza to, że mogli wejść w ich posiadanie po obniżonej cenie. Możliwe było nabycie też większej ilości takich papierów wartościowych, ale już na zasadach ogólnych, czyli za normalną kwotę.

Ocena czytelników
[Głosów: 1   Average: 5/5]