Podróż służbowa i dieta za wyjazd

Przez podróż służbową rozumiemy taki wyjazd, który odbywa się na polecenie pracodawcy i ma związek z wykonywaną przez daną osobę pracą poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba firmy. Jedną z ważniejszych spraw jest rozliczanie kosztów podróży służbowej. Jest to zagadnienie prawa pracy, które często budzi dość duże emocje. Takiemu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kal również dieta za czas takiej podróży.

Koszty podróży służbowej

W Polsce poprzez koszty podróży służbowej rozumie się przede wszystkim koszty przejazdów oraz noclegów. W przypadku zakwaterowania pracownikowi przysługiwać będzie zwrot takiej kwoty jaka zostanie przedłożona pracodawcy na rachunku. Jeżeli dojdzie do zgubienia takiego poświadczenia lub też z jakichś powodów nie zostanie on wydany to zwrot kosztów wynosić będzie 150% stawki jaka przysługuje z racji diety za podróż służbową. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zwrócić wszelkie koszty wydawane na komunikację miejską – jeżeli od miejsca zakwaterowania do miejsca pracy konieczne będą dodatkowe dojazdy. Dodatkowo w tą kategorię wlicza się również wszelkie inne wydatki, które ponoszone są przez pracownika. Muszą być one jednak uzasadnione.

Bardzo ważne jest też ustalenie z pracodawcą szczegółów przed wyjazdem. Może zażyczyć on sobie, aby pracownik nie korzystał ze środków komunikacji publicznej a wykorzystał na przykład swój osobisty samochód. W takim przypadku konieczne będzie zwrócenie kosztów poniesionych na zatankowanie samochodu.

W podróży służbowej (pixabay.com)
W podróży służbowej (pixabay.com)

Dieta za podróż

Dieta za czas podróży służbowej jest kwotą, która należy się pracownikom na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Jest ona określana przez rozporządzenie ministra właściwego do pracy i polityki społecznej. Może być też określana przez prawo zakładowe – nie mogą być one niższe niż stawki, które zostały zawarte w rozporządzeniu. Od 2013 roku wysokość diety została określona na poziomie 30 złotych.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]