Co podlega pod zakres prawa autorskiego?

Wszystkie normy prawne określane przez prawo autorskie wchodzą w skład prawa o własności intelektualnej oraz dotyczą ogółu praw, które przysługują autorowi utworu, upoważnionemu do decydowania o rozpowszechnianiu utworu i czerpaniu z tego jednocześnie korzyści finansowej. Prawo autorskie złamać można całkiem łatwo i spowodowane jest to najczęściej brakiem świadomości wielu osób. Ma to miejsce szczególnie w dobie internetu, w którym spotkać się możemy z wieloma różnego rodzaju utworami. Autorem danego utworu jest osoba fizyczna, która wniosła wkład twórczy do utworu. Dlatego utwory mogą mieć kilku współautorów, a także wykonawców, którym przysługują prawa pokrewne.

Utwory twórców mogą być przechowywane w różnych formach (sxc.hu)

Utwory twórców mogą być przechowywane w różnych formach (sxc.hu)

Co może być przedmiotem prawa autorskiego?

Według ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich z roku 1994, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustanowiony w niemal jakiejkolwiek postaci. Nie ma znaczenie jakie jest przeznaczenie utworu, jego wartość lub sposób wyrażania. Takie prawo działa automatycznie, nie ma konieczności spełniania formalnych warunków przez twórców. Utwór nie musi być również skończony, by podlegał pod zasady prawa autorskiego. Przedmiotami prawa autorskiego mogą być dla przykładu utwory plastyczne, fotograficzne, wyrażone słowem, symbolami i znakami graficznymi (w tym programy komputerowe czy prace naukowe), lutnicze, sceniczne, muzyczne, audiowizualne, architektoniczne.

Autorskie prawa majątkowe oraz ich ograniczenie w czasie

Autorskie prawa majątkowe należą do posiadacza praw utworu. Może on takie prawa przekazać innej osobie lub udzielić uprawnień do korzystania z utworu, tylko na mocy umowy licencyjnej. Takie prawa są ograniczone w czasie. W przypadku gdy twórca jest znany, obowiązują przez całe jego życia i 70 po jego śmierci, a jeżeli nie jest znany, obowiązują 70 lat od momentu pierwszego rozpowszechnienia utworu. Inne zasady dotyczą prawa pokrewnego oraz osób, które otrzymały prawa korzystania z danego utworu od twórcy.

Ocena czytelników
[Głosów: 1   Average: 5/5]