Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych funkcjonuje w naszym kraju od 12 stycznia 1991 roku. Wtedy został wprowadzony na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dokładne stawki określane są przez władze gminne, ale nie mogą być one wyższe od tych, które określone zostały jako graniczne w ww. dokumencie prawnym. Ten rodzaj podatku powinien zostać opłacony od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonana została rejestracja podatku. Dla przykładu – samochód zarejestrowany 28 kwietnia 2016 roku wymusza na podatniku konieczność zapłacenia podatku od dnia 1 maja 2016 roku.

Samochody wcześniej rejestrowane

Nieco inaczej jest w przypadku samochodów, które już były wcześniej zarejestrowane. Wtedy obowiązek ten dotyczy pierwszego dnia, ale miesiąca, w którym dokonany został zakup pojazdu. Ten rodzaj podatku nie dotyczy wszystkich pojazdów. Z jego płacenia zwolnione takie środki transportu jak: samochody osobowe, motorowery, jachty, promy, łodzie silnikowe, samochody z kratą oraz samochody zabytkowe.

Pojazdy, które dotyczy ustawa

Ustawa o podatku od środków transportowych wskazuje, że dotyczy on: samochodów ciężarowych o masie 3,5 t oraz większej, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep oraz autobusów. Podatek ten naliczany jest na podstawie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (masa pojazdu + jego maksymalna ładowność). Kwota podatku będzie zależna od tego do jakiej kategorii zalicza się pojazd. Wyróżnia się 7 różnych kategorii, które kwalifikują pojazd.

Formularze i terminy

Deklaracje podatkowe składane są an formularzach DT-1 oraz DT-1/A wraz z załącznikami. Taka deklaracja powinna zostać złożona najpóźniej do 15 lutego każdego roku. Podatek można płacić w dwóch ratach: do 15 lutego oraz do 15 września. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał pomiędzy 1.02 a 15.09 to wtedy raty płaci się I rata – dwa tygodnie od powstania obowiązku podatkowego, II rata – do 15 września.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]