Płatność została odrzucona – jakie są przyczyny niezrealizowania transakcji kartą?

Dzięki kartom debetowym i kredytowym możemy dzisiaj robić zakupy jeszcze wygodniej. Wystarczy mieć przy sobie „plastik”, którym uregulujemy rachunek w różnych punktach – sklepach, kawiarniach, punktach usługowych. Niestety, czasami zdarza się, że płatność kartą jest odrzucana. Dlaczego tak się dzieje?

Płatność kartą możemy zrealizować szybko i wygodnie – możemy zapłacić zbliżeniowo albo możemy wykonać transakcję potwierdzoną kodem PIN. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy płatność nie może być zrealizowana, co wcale nie musi mieć związku z kartą lub kupującym.

Jakie są główne przyczyny, dla których terminale płatnicze odrzucają transakcje kartowe? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

1. Odmowa realizacji transakcji

Do odmowy realizacji transakcji kartą dochodzi wtedy, gdy na rachunku, z którym karta jest połączona, nastąpił brak potrzebnych środków do zapłaty, ale też wtedy, gdy przekroczyliśmy limity płatności bezgotówkowych. Do odmowy realizacji transakcji w przypadku kart kredytowych dochodzi wtedy, gdy doszło do wyczerpania limitu kredytowego.

W takiej sytuacji powinniśmy sprawdzić ilość dostępnych środków albo zmienić limity transakcyjne – można zrobić to także on-line.

2. Płatność kartą odrzuconą

Taką wiadomość wyświetlają terminale płatnicze wtedy, gdy nie mogą połączyć się z centrum autoryzacyjnym albo z bankiem, jeśli wymaga on autoryzacji. Zwykle problemem są prace konserwacyjne lub usterki, dlatego w odrzuceniu płatności kartą nie ma winy jej posiadacza.

Wiele banków z wyprzedzeniem informuje klientów o tym, że w konkretnych terminach prowadzone będą prace serwisowe, ale usterek nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

3. Błędny kod PIN

Transakcja nie powiedzie się również wtedy, gdy wpiszemy zły kod PIN. Uwaga! Jeśli wpiszemy go błędnie trzy razy, sprzedający ma prawo zatrzymać kartę, co wynika z podejrzenia, że nie jesteśmy jej właścicielem.

4. Blokada karty przez bank

Do braku powodzenie płatności może dojść też wtedy, gdy bank zablokuje karę, na przykład z powodu utraty jej terminu ważności czy podejrzenia kradzieży.

Ocena czytelników
[Głosów: 9   Average: 3.1/5]