Plan biznesowy (biznesplan)

Biznesplan (inaczej plan biznesowy) jest dokumentem, który zawiera informacje o opłacalności danego przedsięwzięcia. Jest on sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale bywa również skutecznym narzędziem komunikacji zewnętrznej. W tym drugim ujęciu przydaje się na przykład w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Jest to również spis celów oraz zadań, które będą stały przed danym przedsiębiorstwem. Biznesplan najczęściej sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. W takim przypadku kredytobiorca będzie musiał wykazać, że jego działania będą w stanie przynosić zyski. Na tej podstawie będzie mógł zostać udzielony kredyt. W celu efektywnego zarządzania taki biznesplan powinien być sporządzony zarówno przez nowe firmy, ale także przez przedsiębiorstwa, które już działają na rynku od dłuższego czasu.

Treść planu biznesowego:

 • powinna odzwierciedlać rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego,
 • powinna uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa oraz analizę rynku,
 • powinna prezentować pracowników, ich kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności,
 • powinna przedstawiać stosowane technologie produkcji,
 • powinna być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorców i zwięzła.

Typowy biznesplan składa się z:

 • Strony tytułowej (adresat, określenie rodzaju przedsiębiorstwa, lokalizacja firmy, koszt danego przedsięwzięcia, planowana wysokość kredytu, dodatkowe źródła finansowania, wnioskodawca, adres, dane personalne, autor biznesplanu, pieczęcie i podpisy),
 • Streszczenie biznesplanu (zwięzła charakterystyka przedsięwzięcie, głównie założenia, oczekiwane skutki, określenie potrzeb finansowych oraz ich struktury),
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa (historii, cele, misje,status prawny, wielkość, sytuacja na rynku, konkurencyjność, wartość majątku, źródła pochodzenia itd.),
 • Charakterystyka kadry kierowniczej i kadry pracowniczej (umiejętności, wykształcenie, obowiązki, podział własności, system motywacji itd.),
 • Plan marketingowy (analiza rynku, identyfikacja klientów, promocja, polityka cenowa),
 • Plan organizacyjny (pracownicy, dostawcy, księgowość),
 • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
 • Opis i analiza rynku zbytu (klienci, konkurencja),
 • Prezentacja nowego przedsięwzięcia (z jego szczegółowym uzasadnieniem),
 • Plan finansowy (rachunek zysków oraz strat, arkusz bilansowy),
 • Analiza wrażliwości (określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia),
 • Załączniki.
Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]