Odstąpienie od umowy kredytu przez konsumenta

Konsument może, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości…

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest szczególnym rodzajem postępowania w polskim procesie cywilnym wprowadzonym nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w 2010 roku. Aktualnie istnieje tylko jest tak zwany „e-sąd” i jest…
1 49 50 51