Obowiązki podatników

Mianem podatnika zgodnie z polskim prawem można określić osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę bez osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowego – na mocy obowiązujących ustaw podatkowych. Osoba taka ma pewne obowiązki, które bezwarunkowo muszą zostać spełnione. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie mogą zakończyć się nawet postępowaniem sądu administracyjnego i nałożeniem stosownych kar. W gestii samego podatnika jest dopilnowanie, aby wszelkie obowiązki w tym zakresie zostały prawidłowo wyplenione i ustawowym terminie.

Obowiązki nakładane na podatnika.

Przede wszystkim ważne jest to, aby podatnik miał nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP). Składa się on z 10-ciu cyfr. Wprowadzony został na mocy ustawy z października 1995 roku – obowiązywać zaczął od pierwszego dnia następnego roku. Nadawany jest on przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o nadanie numeru. Od 2011 roku została zmieniona zasada jego używania – osoby nie prowadzające działalności gospodarczej nie używają numeru identyfikacji podatkowej, a zamiast tego PESELU.

Prawie każdy jest podatnikiem (pixabay.com)
Prawie każdy jest podatnikiem (pixabay.com)

Każdy podatnik na obowiązek ujawnienia źródeł przychodu poprzez zgłoszenie go do opodatkowania. Dokonuje się tego między innymi przy rocznym rozliczeniu. Ważną kwestią jest, aby naliczony podatek został zapłacony w odpowiednim terminie, miejscu i zadanej wysokości przez ustawę. Niedopilnowanie tego może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub też wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Każdy podatnik ma obowiązek do zgłaszania zmian w stanie faktycznym – dotyczy to kwestii, które związane są z informacjami, którymi zajmuje się dany organ. Należy przy tym przestrzegać terminu, który określony jest przez stosowane akty prawne i ustawy.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]