Nowy podatek od sprzedaży detalicznej (podatek od supermarketów)

Na początku września tego roku wprowadzony został nowy podatek, który nałożony został na sprzedawców detalicznych – w mediach występuje jako podatek od marketów. Opodatkowuje on nadwyżkę przychodów ze sprzedaży detalicznej, gdy ten przekroczy kwotę 17 milionów złotych w skali miesiąca. Zgodnie z postanowieniami ustawy nie obejmuje on należnego VAT-u, a do podstawy opodatkowania nie wlicza się sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Podatek został wprowadzony w myśl idei zbliżenia zasad funkcjonowania dużych sieci handlowych (supermarketów) oraz sklepów osiedlowych. Do tej pory obserwowany był zanik małych, rodzinnych firm na rzecz powstawania sklepów wielkopowierzchniowych o wielkim kapitale.

Drugim celem wprowadzenia nowego podatku jest zapewnienie nowych wpływów budżetowych, które pozwolą na finansowanie przeprowadzanych rządowych projektów. Każdy sprzedawca, którego miesięczny obrót przekroczy 17 milionów złotych jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej – wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 roku. Sprzedawcy, którzy nie osiągają takiego dochodu nie muszą składać żadnej dodatkowej deklaracji.

Podatkiem objęte są przede wszystkim wielkopowierzchniowe sklepy (pixabay.com)
Podatkiem objęte są przede wszystkim wielkopowierzchniowe sklepy (pixabay.com)

Stawka opodatkowania

Na obecny moment funkcjonują dwie stawki opodatkowania. Pierwsza, wynosząca 0,8% podstawy opodatkowania, dotyczy części w jakiej podstawa nie przekracza kwoty 170 mln złotych. Druga znajduje zastosowanie, gdy podstawa przekroczy kwotę 170 mln złotych i wynosi 1,4% nadwyżki podstawy.

Ograniczenia obowiązywania podatku

Oprócz podmiotów o dochodzie mniejszym niż 17 mln zł. z podatku zwolnione są również sprzedaże internetowe, sieciowe (elektryczność, woda, ogrzewanie, gaz), olei napędowych, leków refundowanych, żywności specjalnego przeznaczenie oraz wyrobów medycznych.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]